UPSKomp (Usługi Poradnictwo Szkolenia komputerowe), to jednoosobowa działalność gospodarcza ukierunkowana na prace komputerowe obejmujące:

  • szkolenia komputerowe w zakresie oprogramowani biurowego, tworzenia stron internetowych oraz obsługi oprogramowania typu CAD,
  • instalacje i konfiguracje systemów operacyjnych środowiska Windows wraz z oprogramowaniem użytkowym,
  • bezstratne przenoszenie systemów operacyjnych z dysków HDD na SSD,
  • tworzenie serwisów internetowych,
  • przygotowywanie dokumentacji projektowej CAD w zakresie projektów drogowych / wykonywanie rysunków dowolnej branży projektowej,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia świadectw i certyfikatów energetycznych,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia audytów energetycznych.